Scopul asociaţei

Scopul asociaţiei este de a actiona ca organizaţie cu specific social, ce asigură integrarea copiilor ce sufera de afecţiuni epileptice grave in instituţii educaţionale, consilierea membrilor familiei în care se gasesc aceştia precum şi în sensul apărarii drepturilor şi intereselor de orice fel ale persoanelor cu astfel de afecţiuni şi să aloce resursele necesare şi suport pentru specialiştii în domeniu.

Pentru realizarea acestui scop, activitatea asociaţiei vizeaza derularea de activitaţi caritabile în vederea strângerii de fonduri, colaborarea cu instituţii medicale interne şi international în vederea promovării tehnicilor medicale de tratament.

Un alt scop constă în reprezentarea persoanelor care suferă de afecţiuni epileptice în faţa instituţiilor de stat şi private, in vederea apărarii drepturilor şi intereselor acestora şi spijinirea unui program de informare, având ca finalitate integrarea acestora şi acordarea unui tratament egal.

Asociatia isi propune si efectuarea de activitaţi de tip lobby, pentru a promova adoptarea de acte legislative, in domeniul sanitar şi educational care să asigure integrarea socială a celor care suferă de afecţiuni epileptice grave şi minimizarea discriminării şi a stigmei associate acestor afecţiuni.