Misiune

Organizarea de activităţi caritabile şi evenimente dedicate strângerii de fonduri necesare finanţării procedeelor medicale necesare.

Colaborarea cu unitaţi medicale interne şi international în vederea promovării noilor tehnici medicale de recuperare şi tratament a persoanelor cu afecţiuni neurologice.

Înfiintarea unui serviciu de suport şi asistenţa socială – consiliere, informare şi sprijin pentru familii şi personae aflate în dificultate ca urmare a detectării unei afecţiuni epileptice grave la un membru al acesteia.

Integrarea în societate şi instituţii ale celor diagnosticati cu astfel de afecţiuni, asigurarea accesului la a doua opinie a unor specialist în domeniu, precum şi a suportului necesar pentru profesionişti ce-si desfaşoara activitatea în domeniu.

Atragerea de fonduri materiale şi  financiare pentru finanţarea activitaţii instituţiilor şi organizaţiilor culturale şi sportive pentru proiectele care privesc persoanele cu afecţiuni epileptic grave.

Înfiintarea şi finantarea unor centre medicale modern de diagnostic, tratament si cercetare a afecţiunilor epileptic grave precum şi pentru recuperarea persoanelor astfel diagnosticate.

Organizarea de activitaţi care să sensibilizeze societatea civilă şi să influenţeze mentalitatea acesteia privitor la persoanele cu afecţiuni epileptice grave.